Tạo và lên lịch cuộc họp

Nền tảng hội nghị video Zoom cung cấp cho bạn nhiều cách thiết lập cuộc họp Zoom với các tính năng lên lịch bổ sung. Sử dụng các bài viết hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về tùy chọn lên lịch, mẫu cuộc họp có sẵn và đăng ký dành cho người tham gia.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập