Video

Zoom mang đến video chất lượng HD và các tùy chọn bổ sung để nâng cao chất lượng video cho nền tảng họp trực tuyến của bạn. Khai thác các bài viết này để cấu hình cài đặt và tính năng có sẵn như nền ảo, hoặc để khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề về chất lượng camera.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập