Tổ chức cuộc họp

Khi tổ chức cuộc họp trên Zoom, bạn có thể sử dụng nhiều tính năng sẵn có để tối ưu hóa trải nghiệm cuộc họp và thu thập dữ liệu sau cuộc họp. Người chủ trì cuộc họp trực tuyến có thể đưa người tham gia vào phòng chờ, tắt tiếng người tham gia, truy cập các điều khiển của người chủ trì, v.v để bạn và người tham gia khai thác tối đa lợi ích của cuộc họp từ xa.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập