Báo cáo

Chủ tài khoản và quản trị viên có thể truy cập dữ liệu có giá trị liên quan đến tài khoản và hoạt động sử dụng Zoom của bạn thông qua mục Báo cáo của Zoom web portal. Bài viết hỗ trợ này cung cấp thông tin hướng dẫn cách sử dụng các bảng điều khiển báo cáo khác nhau và phân tích dữ liệu để biết nhóm của bạn sử dụng các sản phẩm Zoom như thế nào.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập