Bảo mật tài khoản Zoom của bạn

Zoom ưu tiên bảo mật tài khoản, nhờ đó cuộc họp của bạn có thể diễn ra an toàn. Bài viết hỗ trợ này giới thiệu cách cài đặt bảo mật và các tính năng bảo mật của Zoom, hướng dẫn cách báo cáo hành vi nghi ngờ gian lận hoặc lạm dụng và giải quyết các vấn đề liên quan đến chứng chỉ không đáng tin cậy, từ đó giúp bảo mật tài khoản của bạn.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập