Thanh toán

Zoom chấp nhận nhiều phương thức thanh toán cho đăng ký Zoom của bạn, bao gồm thẻ tín dụng và PayPal. Những bài viết hỗ trợ này sẽ giúp bạn nắm được cách đọc hóa đơn và cập nhật thông tin thanh toán.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập