Gói đăng ký

Zoom cung cấp nhiều tùy chọn giải pháp hội nghị trực tuyến với các tính năng bổ sung tùy theo loại gói dịch vụ. Các bài viết hỗ trợ này hướng dẫn cách thức nâng cấp gói dịch vụ, lựa chọn tùy chọn đăng ký và giúp bạn tìm hiểu thêm về tính năng sẵn có dựa trên tài khoản và loại người dùng, từ đó bạn có thể chọn gói dịch vụ tốt nhất.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập