Chia sẻ màn hình

Bạn có thể chia sẻ màn hình, hình nền máy tính để bàn hoặc nội dung khác với người tham gia cuộc họp hoặc người dự thính của hội thảo trực tuyến trên Zoom. Sử dụng các bài viết hỗ trợ này để cấu hình cài đặt chia sẻ màn hình, sử dụng các tính năng và khắc phục sự cố chia sẻ màn hình.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập