Khắc phục sự cố về Zoom Meetings

Nếu bạn không thể tham gia cuộc họp Zoom, nhận mã tham gia Zoom bị lỗi hoặc gặp phải sự cố khác liên quan đến cuộc họp Zoom, các bài viết hỗ trợ này có thể giúp bạn khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề đang gặp phải.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập