Mạng và tường lửa

Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối, điều này có thể là do cài đặt tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút của hệ thống. Bài viết này hướng dẫn bạn cấu hình tường lửa và khắc phục sự cố mạng.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập