Thiết đặt người dùng điện thoại

Thiết đặt cài đặt điện thoại cho doanh nghiệp bằng cách tham khảo các bài viết và tài liệu hỗ trợ này để cấu hình Zoom Phone, bao gồm tùy chỉnh xử lý cuộc gọi, lời chào âm thanh và cài đặt giờ làm việc.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập