Thông số kỹ thuật của Zoom Rooms

Zoom đã hợp tác với nhiều nhà sản xuất phần cứng để đảm bảo Zoom Rooms hoạt động mượt mà. Những hướng dẫn này cung cấp thông tin về yêu cầu hệ thống, phần cứng được chứng nhận và các thiết bị tương thích.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập