Tính năng của Zoom Events

Bạn có thể truy cập các tính năng của Zoom Events thông qua nền tảng Zoom Events. Các bài viết hỗ trợ này giúp bạn tìm hiểu về tính năng có sẵn dành cho Người tham dự và Người chủ trì, bao gồm đăng ký, tùy chọn thanh toán và tạo Trung tâm Zoom Events.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập