Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI)

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) là công nghệ sử dụng máy ảo để cung cấp và quản lý máy tính ảo. Sử dụng các bài viết hỗ trợ này để bắt đầu và cấu hình VDI cũng như khắc phục sự cố mà bạn đang gặp phải.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập