Bắt đầu với Zoom Phone

Tham khảo Hướng dẫn bắt đầu của Zoom và hướng dẫn thao tác cấu hình dịch vụ và tài khoản Zoom Phone, hiểu rõ các tính năng có sẵn, tìm hiểu cách sử dụng Zoom Phone và tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến giải pháp điện thoại đám mây.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập