Cài đặt và cấu hình cho Zoom Phone

Tìm hiểu thêm về cài đặt người dùng đối với phần mềm điện thoại doanh nghiệp của Zoom, phương pháp định tuyến cũng như cấu hình điện thoại để bàn và thiết bị, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, chuyển mạng giữ số thông qua các bài viết hỗ trợ và tài liệu đào tạo dành cho cài đặt và cấu hình giải pháp điện thoại của Zoom.

Thiết đặt người dùng điện thoại

Người dùng điện thoại và tiện ích mở rộng

Số điện thoại

Thiết đặt người dùng điện thoại

Người dùng điện thoại và tiện ích mở rộng

Số điện thoại

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập