Tính năng của Zoom Phone

Tìm hiểu thêm về tính năng gọi điện thoại đám mây của Zoom bao gồm sử dụng tính năng điều khiển cuộc gọi, nhắn tin SMS, tính năng phần cứng điện thoại để bàn và Zoom Phone Power Pack để nâng cao trải nghiệm trên máy tính để bàn thông qua các bài viết hướng dẫn tối ưu hóa trải nghiệm điện thoại dành cho doanh nghiệp.

Các chức năng điều khiển cuộc gọi

Thư thoại, lịch sử và bản ghi cuộc gọi

Các chức năng điều khiển cuộc gọi

Thư thoại, lịch sử và bản ghi cuộc gọi

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập