Các chức năng điều khiển cuộc gọi

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng giao diện Zoom Phone và tính năng điều khiển cuộc gọi với bài viết hướng dẫn và tài liệu hỗ trợ để thực hiện và nhận cuộc gọi, chuyển cuộc gọi và sử dụng các tính năng điều khiển cuộc gọi khác trên Desktop Client hoặc ứng dụng di động.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập