Cài đặt quản trị trò chuyện

Có nhiều cài đặt tin nhắn có thể được cấu hình bởi quản trị viên Zoom Chat bao gồm mã hóa trò chuyện nâng cao và khả năng quản lý kênh trò chuyện. Sử dụng các bài viết hỗ trợ này để tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt và hướng dẫn cấu hình có sẵn.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập