Thư thoại, lịch sử và bản ghi cuộc gọi

Với tính năng thư thoại và ghi âm của Zoom Phone, bạn có thể xem lịch sử và ghi âm cuộc gọi, đồng thời quản lý thư thoại trong Zoom Desktop Client hoặc bật tùy chọn kiểm tra thư thoại bằng cách quay số của bạn.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập