Bắt đầu với Zoom Team Chat

Zoom Team Chat có các công cụ giúp mọi tổ chức có thể cộng tác nhờ khai thác sức mạnh của phần mềm trò chuyện theo nhóm. Hãy bắt đầu với tin nhắn được tích hợp với Zoom thông qua bài viết hỗ trợ về cách sử dụng nền tảng cũng như trả lời và quản lý tin nhắn.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập