Cất giữ và lưu trữ tin nhắn

Quản trị viên trò chuyện có thể truy cập lịch sử tin nhắn trong Zoom Web Portal bằng cách kích hoạt lưu trữ trò chuyện trên đám mây và cấu hình chính sách lưu trữ dữ liệu. Các bài viết hỗ trợ này hướng dẫn bạn cách lưu trữ và xem lịch sử trò chuyện trên Zoom

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập