Cài đặt và cấu hình cho Zoom Team Chat

Quản trị viên tài khoản Zoom có thể cấu hình quản trị, tính bảo mật và cài đặt lưu trữ trò chuyện. Người dùng có thể cấu hình cài đặt trò chuyện của riêng họ như danh bạ và thông báo. Khai thác các bài viết này để tìm hiểu thêm về cài đặt có sẵn và cách cấu hình chúng trên thiết bị hoặc tài khoản của bạn.

Cài đặt quản trị trò chuyện

Cài đặt người dùng trò chuyện

Cài đặt quản trị trò chuyện

Cài đặt người dùng trò chuyện

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập