Tính năng âm thanh

Tính năng âm thanh của Zoom loại bỏ tiếng vang và sử dụng tính năng loại bỏ tiếng ồn của môi trường xung quanh để cải thiện chất lượng âm thanh. Những bài viết hỗ trợ này cung cấp cho bạn thông tin về cách sử dụng các tính năng âm thanh sẵn có và cách kiểm tra âm thanh để đảm bảo âm thanh Zoom tốt nhất.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập