Tổ chức sự kiện OnZoom

Là Người chủ trì OnZoom, hãy tận dụng các bài viết này để tìm giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về tổ chức sự kiện trực tuyến trên OnZoom Marketplace và tìm hiểu cách tạo chuỗi sự kiện, ngăn ngừa sự gián đoạn xảy ra trong sự kiện và sử dụng các tính năng chủ trì khác trên OnZoom.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập