Bắt đầu với OnZoom

OnZoom là một nền tảng sự kiện và marketplace trực tuyến để bạn có thể tổ chức các sự kiện trên môi trường trực tuyến cho dù bạn ở đâu. Tham khảo các bài viết Bắt đầu với OnZoom dành cho Người chủ trì và Người tham dự để tìm hiểu cách thiết lập và tham gia sự kiện, hiểu rõ vai trò cũng như quyền hạn, đồng thời tìm giải đáp cho các câu hỏi thường gặp đối với những câu hỏi liên quan đến yêu cầu về thuế.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập