Tính năng của OnZoom

OnZoom cung cấp nhiều tính năng sẵn có nhằm nâng cao trải nghiệm sự kiện trong môi trường trực tuyến từ lúc đăng ký đến khi tham dự. Khai thác các bài viết hướng dẫn này để tìm hiểu thêm tính năng dành cho người chủ trì và người tham dự cũng như tìm giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về sự kiện OnZoom.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập