Màn hình Zoom Room

Zoom Rooms có nhiều tùy chọn hiển thị bao gồm hình nền tùy chỉnh và đặt cuộc họp sắp tới. Những bài viết hỗ trợ này hướng dẫn cách cấu hình hiển thị và cài đặt các chức năng bổ sung cho không gian làm việc của bạn.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập