Tích hợp lịch

Tích hợp Zoom Rooms với công cụ sắp xếp lịch của tổ chức để các thành viên trong nhóm có thể xem và đặt cuộc họp đã lên lịch nhận phòng họp. Những bài viết này cung cấp thông tin cho bạn cách cài đặt Zoom Rooms với các nền tảng sắp xếp lịch khác nhau.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập