Tính năng của Zoom Rooms

Tìm hiểu thêm về tính năng điều khiển trong cuộc họp của Zoom Room và Workspace hoặc so sánh tính năng Zoom Room dựa trên thiết bị của bạn thông qua các bài viết hỗ trợ và tài liệu hướng dẫn sử dụng tính năng phòng hội nghị trực tuyến.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập