Điều khiển trong cuộc họp của Zoom Room

Tính năng điều khiển trong cuộc họp của Zoom Rooms hiển thị trên trình điều khiển và cho phép bạn kiểm soát nhiều khía cạnh của cuộc họp. Những bài viết hỗ trợ này cung cấp thông tin về tính năng điều khiển trong cuộc họp và cách sử dụng chúng.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập