Bắt đầu trải nghiệm Zoom Webinars

Zoom Webinars rất phù hợp cho các sự kiện lớn, trong đó người chủ trì và người tham gia chính có thể trao đổi với khán giả trên môi trường trực tuyến, đồng thời tương tác với họ thông qua tính năng trò chuyện. Hãy bắt đầu tham khảo các bài viết về Zoom Webinars để tìm hiểu xem hội thảo trực tuyến video có phù hợp với bạn hay không.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập