Cài đặt Desktop Client

Sau khi tải xuống Zoom Desktop Client, bạn có thể cấu hình cài đặt ứng dụng cá nhân để tùy chỉnh trải nghiệm Zoom của mình. Các bài viết hỗ trợ cuộc họp từ xa này hướng dẫn thao tác bật và điều chỉnh cài đặt ứng dụng Zoom khác nhau trên máy tính.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập