Cài đặt nâng cao trong cuộc họp

Là người chủ trì cuộc họp Zoom, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm hội nghị video với cài đặt nâng cao trong cuộc họp cho tài khoản của mình. Những tài liệu và bài viết này hướng dẫn cách kích hoạt phòng theo nhóm, thêm phụ đề rời và cấu hình tùy chọn cài đặt nâng cao có sẵn khác trong Zoom Web Portal.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập