Bắt đầu với Zoom Meetings

Zoom Meetings mang mọi người vào không gian họp trực tuyến và đem lại cho họ khả năng sử dụng âm thanh, video và cộng tác bình đẳng. Tìm hiểu cách Zoom cung cấp tài liệu đào tạo hướng dẫn để bắt đầu cuộc họp Zoom, xác định vai trò cuộc họp và lời khuyên khác dành cho cuộc họp trực tuyến theo hình thức hội nghị video.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập