Cài đặt bảo mật

Bảo vệ cuộc họp trực tuyến với cài đặt và tính năng bảo mật của Zoom trên web portal. Những bài viết hỗ trợ này hướng dẫn cách bật cài đặt bảo mật để ngăn chặn cuộc họp Zoom trước tin tặc và người tham gia không thích hợp, dùng các biện pháp như yêu cầu xác thực và mật mã cuộc họp nhằm giúp bạn an tâm với quyền riêng tư.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập