Tham dự hội thảo trực tuyến

Người tham dự hội thảo trực tuyến với vai trò chỉ xem có thể tương tác với người chủ trì và người tham gia chính thông qua tính năng Hỏi đáp và trò chuyện của hội thảo trực tuyến. Những bài viết hỗ trợ này hướng dẫn bạn cách tham dự và tham gia hội thảo trực tuyến thông qua sử dụng tính năng dành cho người dự thính.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập