Lên lịch hội thảo trực tuyến

Với Zoom Webinar, người chủ trì có thể lên lịch hội thảo trực tuyến với yêu cầu hoặc không yêu cầu đăng ký bằng cách sử dụng mẫu hội thảo trực tuyến và cài đặt đã cấu hình sẵn. Những bài viết hỗ trợ này cung cấp thông tin về các tùy chọn lên lịch có sẵn, nhờ đó bạn có thể lên lịch cho sự kiện trực tuyến tiếp theo của mình.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập