Tổ chức hội thảo trực tuyến

Zoom Webinars cho phép người chủ trì và người tham gia chính đã được chỉ định tiếp tục là tiêu điểm trong hội thảo trực tuyến đã lên lịch trước. Tham khảo các bài viết hỗ trợ này để tìm hiểu cách sử dụng tính năng chủ trì có sẵn như quản lý người dự thính, thu thập phản hồi bỏ phiếu và tạo báo cáo sau hội thảo trực tuyến.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập