Bắt đầu với Zoom Events

Nền tảng Zoom Events mang đến trải nghiệm sự kiện sống động trên môi trường trực tuyến cho người tham dự. Tìm hiểu cách Zoom Events hoạt động với Hướng dẫn bắt đầu cho Quản trị viên, Người chủ trì và Người tham dự sự kiện, đồng thời tìm giải đáp cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến nền tảng.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập