Tính năng của Zoom Meeting

Zoom cung cấp nhiều tính năng để nâng cao trải nghiệm hội nghị video trong quá trình sử dụng Zoom Meetings. Những bài viết hỗ trợ này sẽ hướng dẫn cách sử dụng tính năng cuộc họp với vai trò là người chủ trì hoặc người tham gia, cũng như cách thiết lập, lên lịch và phát trực tiếp cuộc họp.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập