Hồ sơ Zoom

Hồ sơ tài khoản bao gồm thông tin cá nhân, một số thông tin này có thể hiển thị cho người dùng khác. Tìm hiểu thêm về việc tùy chỉnh hồ sơ, hiển thị đại từ nhân xưng và các tính năng có sẵn khác thông qua bài viết hỗ trợ cho hồ sơ trên Zoom.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập