Quản lý tài khoản

Ngoài khả năng thiết lập vai trò người dùng, miền liên kết cũng như liên kết tài khoản với tổ chức của bạn, chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên còn có thể thay đổi cài đặt theo cấp bậc. Điều này sẽ có tác động đến toàn bộ tài khoản Zoom của bạn. Bài viết hỗ trợ này giúp bạn hiểu cách quản lý hiệu quả tài khoản và cài đặt Zoom.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập