Bắt đầu với tính năng ghi âm trên Zoom

Ghi lại âm thanh, video và trò chuyện trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến Zoom cho mục đích đào tạo, pháp lý hoặc các mục đích khác. Tìm hiểu cách bắt đầu ghi lại cuộc họp cục bộ vào thiết bị của bạn hoặc lên đám mây dựa trên hướng dẫn bắt đầu sử dụng và các tài nguyên bổ sung hỗ trợ ghi lại.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập