Lập hóa đơn và thanh toán

Hiểu rõ các tùy chọn thanh toán cũng như thông tin trên hóa đơn để thanh toán cho Zoom, quản lý đăng ký để bạn có thể truy cập các tính năng bổ sung cho nền tảng hội nghị video và tìm kiếm giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về đến thuế tại khu vực của bạn.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập