Quản lý thiết bị

Quản lý thiết bị là quản trị tập trung các thiết bị, chẳng hạn như máy tính xách tay và điện thoại di động, tại một nơi. Bài viết hỗ trợ này hướng dẫn bạn cách quản lý thiết bị như một quản trị viên tài khoản và cấu hình Zoom từ xa trên thiết bị di động.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập