Tính năng ghi âm

Với tính năng ghi lại trên Zoom, người dùng có thể cài đặt bố cục bản ghi Zoom, tạo bản phiên âm nội dung ghi âm, hoặc chỉnh sửa bản ghi Zoom. Khai thác các bài viết hỗ trợ này để tìm hiểu thêm về tính năng có sẵn và cách sử dụng chúng.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập