Tham gia cuộc họp

Nhiều bài viết về tính năng Zoom Meeting có sẵn cho người tham gia cuộc họp, giúp bạn tìm hiểu thêm về giao diện Zoom và các tính năng điều khiển dành cho người tham gia để đảm bảo cuộc họp Zoom của bạn diễn ra hiệu quả.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập