Cuộc họp phát trực tiếp

Với tính năng cuộc họp phát trực tiếp, bạn có thể phát trực tiếp Zoom Meetings trên các nền tảng như Facebook, Youtube, và Twitch. Những bài viết này hướng dẫn chi tiết về cách phát trực tiếp cuộc họp từ xa trên phương tiện truyền thông xã hội.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập