SIP/H.323

Trình kết nối phòng H.323/SIP là cổng kết nối dành cho các thiết bị H.323 và SIP.Tham khảo các bài viết hỗ trợ này để tìm hiểu cách bắt đầu và tham gia cuộc họp từ thiết bị H.323/SIP và cách quản lý phòng.

Bắt đầu với hệ thống phòng SIP/H.323

Bắt đầu với hệ thống phòng SIP/H.323

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập